Friday, 1 November 2019

Bukit Janggut, Sepanggar, Sabah

Gambarajah 1: Puncak bukit ini adalah 690 meter tinggi.


Gambarajah 2: Kecerunan bukit ini adalah cabaran utama.


Gambarajah 3: Tiada yuran kemasukan dikenakan untuk menaiki bukit ini.


 Gambarajah 4: Udara yang segar boleh dinikmati apabila sampai ke puncak bukit ini.
No comments:

Post a comment